Project Details

Description

Smart City Cluster er et nyt dansk initiativ, der skaber en samlet ramme for de mange virksomheder, forskningsmiljøer, byer og projekter i Danmark, der arbejder med digitalisering af byer og lokalsamfund – Smart City.

Vi vil skabe en ramme om Smart City-aktiviteter i hele Danmark – en platform hvor virksomheder får adgang til viden, marked og internationalt udsyn.
Short titleSmart City Cluster
AcronymSCC
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/12/2020

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.