Social integration og arbejdsbelastninger blandt ansatte på døgninstitutioner for børn, unge og voksne med vidtgående fysiske og psykiske handicaps

  • Nielsen, Kjeld, (Project Manager)
  • Christensen, Allan, (Project Participant)
  • Nielsen, Frank (Project Participant)

Description

Projektets formål er • at udvikle en analysemodel til belysning af arbejdsmiljø blandt alle personalegrupper inden for døgninstitutioner for børn, unge og voksne med vidtgående fysiske og psykiske handicaps • at undersøge specielt arbejdsbelastningers svækkelse og forstærkelse gennem sociale integrationsprocesser • at gøre resultaterne fra projektet anvendelige i institutionernes arbejdsmiljøpolitikker.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200501/02/2008

Funding

  • <ingen navn>