Sociale medier og beslutningstagning i organisationer

Project Details

Description

Forskning og undersøgelser (e.g. Ayonso 2014; Danmarks statistik 2017) viser, at virksomheder i større og større grad anvender Sociale medier - ikke kun til at kommunikere via, men også til at vurdere eget ståsted og handlerum. På denne måde har Sociale medier ”sociale konsekvenser”. Det, der siges, skrives eller på anden måde kommunikeres på sociale medier, er med til at definere virksomhederne og deres handlerum. Sproget afspejler ikke neutralt virksomhedernes omverden, deres identitet og sociale relationer. Det, der foregår, er derimod et udtryk for en specifik historisk og kulturel måde at betragte verden og ikke mindst dens aktører på. Når virksomhederne ”overvåger”, så præsenteres de for forskellige bud på, hvad der er rigtigt og forkert at beskæftige sig med. Der foregår med andre ord kampe på det diskursive niveau, som er med til både at forandre og reproducere den sociale virkelighed (Jørgensen & Phillips 1999, s.18). Det interessante er her, hvordan diskursernes indflydelse kan spores i virksomhedernes beslutningsprocesser - fra de overordnede strategiske overvejelser til den mere konkrete produktudvikling. Problemformuleringen lyder som følgende: Hvordan øver fagspecifikke sociale medier diskursiv indflydelse på strategiske beslutninger i digitale virksomheder? Hvem eller hvad har magten til at sætte dagsordenen inden for et område? Og hvilke mulige typer af diskursive ”svar”, handlinger og subjektpositioner åbner sig? Det er intentionen med projektet, at den diskursanalytiske tilgang ikke alene skal ”bevæge” sig på et teoretisk niveau, men også skal udruste virksomheder til i praksis at agere i og i forhold til den digitale verden, som Sociale medier udgør.
StatusNot started