SOFT: Software-defined Orbiting Flexible Transceiver

Project Details

Description

Projektet vil udvikle en fleksibel radioplatform til små stelitter, som kan tilpasses forskellige kunders behov vha. Software Defined Radio Teknologi. Radioplatformen kan f.eks. benyttes som GPS modtager og som højhastighedsdataradio.
AcronymSOFT
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201430/09/2016

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.