SOSU-mænd og elektrikerkvinder - hvorfor ikke? En analyse af to kønsdominerede fag

 • Bloksgaard, Lotte (Project Manager)

  Project Details

  Description

  Udføres for Specialfunktionen for Ligestilling. 

  Projektet sætter fokus på to fag, som er kendetegnet ved at være antalsmæssigt domineret af det ene køn, nemlig det kvindedominerede SOSU-fag (social- og sundhedshjælpere, samt social- og sundhedsassistenter) og det mandsdominerede elektrikerfag. SOSU-faget er kendetegnet ved et flaskehalsproblem, idet hjemmeplejen og sygehusene har svært ved at rekruttere arbejdskraft. Forskellige samfundsmæssige prognoser foreskriver, at problemet vil blive større de kommende år, fordi gruppen af ældre vil stige markant (bl.a. Fagcenter Arbejdsmarked). Også fra politisk side har der været formuleret et behov for at få flere mænd kanaliseret over i omsorgssektoren (Ligestillingsafdelingen 2004). I lyset heraf er det interessant at sætte fokus på, hvilke barrierer der er for mænd i SOSU-faget. Elektriker-faget er et eksempel på et klassisk mandsdomineret fag med kun ganske få kvinder beskæftiget. Branchen ønsker i højere grad at kunne rekruttere kvinder, men pt. søger kun meget få kvinder ind på uddannelsen. I lyset heraf er det interessant også at sætte fokus på, hvilke barrierer og muligheder der er for kvinder i elektriker-faget.

  Projektets hovedformål er: At undersøge udfordringer og barrierer for mænd i SOSU-faget og for kvinder i elektriker-faget. Samt at belyse og pege på forhold, som kan bidrage til at tiltrække og fastholde henholdsvis flere mænd i SOSU-faget og flere kvinder i elektriker-faget

  Undersøgelsen bygger på interviews med mænd og kvinder, der har stiftet bekendtskab med fagene (under uddannelse, beskæftiget eller tidligere beskæftiget i fagene) samt potentielle beskæftigede til de to fag.

   

   

  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/200931/05/2009

  Funding

  • <ingen navn>