Sound Forum Øresund

Project Details

Description

kal lyd være Øresundsregionens største eksportvare i år 2016?

Kuglepenne der taler til dig? Arkitektoniske rum formgivet med lyd? Mærkevarer, virksomheder og medarbejdere med egen lydidentitet og lydlogo? Det er blot nogle af de lydlige fænomener, projektet Sound Forum Øresund (SFØ) er sat i verden for at undersøge og videreudvikle.

Projektet drives af Diginet Øresund og Øresundsuniversitet i samarbejde med en række forsknings-, undervisnings- og kulturinstitutioner på tværs af Øresund.

Projektet sigter mod at foretage en banebrydende kobling mellem traditionelt ret adskilte fagområder, lydteknologi med lyddesign, for derigennem at skabe nye lydprodukter og nye anvendelser af nuværende produkter ved at tilføre produkterne en merværdi gennem lyd.

Baggrund
Både Sverige og Danmark har en næsten 100 år lang tradition for lydforskning, lydindustri og lyddesign på forskellige områder. I Danmark er vi verdenskendte for vores højtaler- og mikrofonteknologi, høreapparater og støjdæmpning – i Sverige for deres mobilteknologi, musikindustri og lyddesign i kunst og virtuelle spilverdener. Ofte står valget dog mellem funktion eller oplevelse – mellem ingeniører og kunstnere. Denne skarpe adskillelse af områderne har gjort det vanskeligt at overskue branchens forskellige aktører og forhindret samarbejde på tværs af fag- og landegrænser. Det skal Sound Forum Øresund nu gøre noget ved.

Projektet
Sound Forum Øresund sigter mod:
- At skabe synlighed og overblik over lydaktører i både SE og DK og styrke samarbejdsrelationerne mellem eksisterende aktører.
- At udvikle en række aktiviteter og nye møder mellem forskere, teknikere og kunstnere inden for lydområdet.
- At udvikle en række prototyper på nye lydprodukter, lydteknologier og lydservices
- At gennemføre en række videnssprednings- og markedsføringsaktiviteter, der åbner andre branchers øjne for potentialet og mulighederne inden for lyddesign
- At udvikle en forretningsplan for fortsættelse af et blivende innovations- og kommunikationsforum for lydaktører her i Øresundsregionen

Sound Forum Øresund vil forestillingen om en kraftfuld og innovativ lyd- og audiobranche i Øresundsregionen.

I samarbejde med de nationale eksportmyndigheder i Sverige og i Danmark vil der i løbet af projektet blive udviklet en samlet PR-pakke med eksempler på regionens lydkompetencer og fremtidens lydprodukter. Denne PR-pakke kommer til at løfte de styrkede lydkompetencer og lydprodukter ud over de nationale grænser i flere større eksportfremstød i udlandet.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/200631/12/2008

Funding

  • <ingen navn>