Spaces, Borders, Bodies. A postcolonial inquiry into Danish politics of forced migration

 • Lemberg-Pedersen, Martin (PI)

  Project Details

  Layman's description

  værende uden fortilfælde, og politiske løsninger om eksternaliseringen af
  flygtningekontrol og -beskyttelse til tidligere koloniale territorier i Nordafrika
  præsenteres som noget nyt. Med udgangspunkt i at staters politik både kan reagere
  på, og selv skabe, tvungen migration, undersøger dette projekt ligheder og
  forskelle mellem EU's eksport af grænsekontrol siden 2000, som Danmark også
  deltager i, og dansk kolonipolitik angående tvungen migration på Guldkysten
  (1754-1850) og de Vestindiske Øer (1754-1917). På tværfaglig vis spørger
  projektet ind til forskelle og ligheder mellem disse danske politikker gennem en
  genealogisk undersøgelse af diskurser om tvungen migration. Til dette formål
  foretages der data-indsamling fra arkiver om dansk kolonialisme, samt fra
  databaser med EU politik dokumenter om eksternaliseringen af grænsekontrol.
  Analyserne fokuserer på styringslogikkerne bag den koloniale og nutidige reterritorialisering
  af ikke-europæiske rum, samt de implikationer den har for de
  kroppe der bevæger sig gennem rummene - før som nu. Endelig foretager projektet
  også en normativ analyse af diskursernes argumentation for og imod disse
  praksisser. Dette knyttes til diskussioner af universel liberalisme’s scope,
  eksklusion af ikke-medlemmer og legitimiteten af tvang udført af liberale
  demokratier, og leder mod en immanent kritisk stillingstagen til liberal teori og
  dens histori
  Short titleSpaces, Borders, Bodies
  StatusFinished
  Effective start/end date28/02/201729/02/2020

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
  • The Marketization of Displacement

   Lemberg-Pedersen, M.

   01/09/201831/08/2021

   Project: Research