Spaces, Borders, Bodies. A postcolonial inquiry into Danish politics of forced migration

  • Lemberg-Pedersen, Martin (PI)

Project Details

Layman's description

værende uden fortilfælde, og politiske løsninger om eksternaliseringen af
flygtningekontrol og -beskyttelse til tidligere koloniale territorier i Nordafrika
præsenteres som noget nyt. Med udgangspunkt i at staters politik både kan reagere
på, og selv skabe, tvungen migration, undersøger dette projekt ligheder og
forskelle mellem EU's eksport af grænsekontrol siden 2000, som Danmark også
deltager i, og dansk kolonipolitik angående tvungen migration på Guldkysten
(1754-1850) og de Vestindiske Øer (1754-1917). På tværfaglig vis spørger
projektet ind til forskelle og ligheder mellem disse danske politikker gennem en
genealogisk undersøgelse af diskurser om tvungen migration. Til dette formål
foretages der data-indsamling fra arkiver om dansk kolonialisme, samt fra
databaser med EU politik dokumenter om eksternaliseringen af grænsekontrol.
Analyserne fokuserer på styringslogikkerne bag den koloniale og nutidige reterritorialisering
af ikke-europæiske rum, samt de implikationer den har for de
kroppe der bevæger sig gennem rummene - før som nu. Endelig foretager projektet
også en normativ analyse af diskursernes argumentation for og imod disse
praksisser. Dette knyttes til diskussioner af universel liberalisme’s scope,
eksklusion af ikke-medlemmer og legitimiteten af tvang udført af liberale
demokratier, og leder mod en immanent kritisk stillingstagen til liberal teori og
dens histori
Short titleSpaces, Borders, Bodies
StatusFinished
Effective start/end date28/02/201729/02/2020