Description

Bilejere i Nordjyllands Amt er målgruppen for dette projekt, som erfaringsmæssigt og teknologisk baserer sig på INFATI-projektet link: http://www.infati.dk Den grundlæggende hypotese er, at denne teknologi, sammen med et økonomisk incitament i form af reducerede forsikringspræmier, kan påvirke bilisternes hastighedsadfærd positivt og dermed reducere målgruppens meget høje ulykkesomfang. Teknologien består af en On Board Unit, et digitalt hastighedskort og en GPS-position. Bilens aktuelle hastighed sammenlignes med vejens hastighedsgrænse, og udstyret adviserer, hvis hastighedsgrænsen overskrides. Overholder bilisten hastighedsgrænserne eller følger advis?erne, kan der opnås 30 % reduktion i forsikringspræmien. Projektets styregruppe består af forsikringsselskabet Topdanmark, Nordjyllands Amt, Færdselsstyrelsen samt AAU. Det tekniske udstyr udvikles af M-tec, Pandrup, det digitale hastighedskort af Jens Juhl, GeoInformatik & Arealforvaltning, AAU. Projektledelse og følgeforskning varetages af AAU (Harry Lahrmann, Bente Schmidt Nielsen) samt Lisbeth Harms, Psykologi, KU.
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013