Sprogligt stilstudie af skuespillet Niels Ebbesen (1942)

  • Mogensen, Jesper Valeur (Project Participant)

Project Details

Description

Sprogligt stilstudie af skuespillet Niels Ebbesen (1942)

Jesper Valeur Mogensen, cand. mag.
Jesper Valeur Mogensen er cand. mag. i Dansk med speciale i udviklingen af en tekstanalysemodel (Triadisk-Dialektisk Litteraturanalyse), der kombinerer sproglig analyse og realhistorisk baggrund med analysen og fortolkningen af skønlitterære værkers fiktive univers. Siden 2003 har han været tilknyttet Aalborg Universitet som undervisningsassistent og ekstern lektor med primær funktion som projektvejleder i sprog- og litteraturvidenskab.

De sidste par år har han sideløbende interesseret sig for det særlige krydsfelt mellem litteratur og sprog, der traditionelt kaldes for stilistik, og det er i det lys, hans ansættelse som forskningsassistent ved Kaj Munk Forskningscenteret skal ses. Metodisk er han tæt forbundet med lingvisten Hans Götzsche (Aalborg Universitet), som har udviklet en klar begrebsdefinition og systematisk metode til sproglig stilanalyse, der giver en solid og detaljeret stilkarakteristik. Overordnet arbejder metoden i to parallelle og interagerende spor: et leksikalsk-syntaktisk og et med troper og figurer. Den største forskel - og fordel - set i forhold til andre metoder er, at Götzsche ikke beskæftiger sig med at gætte på, hvorfor et givent stilistisk udtryk kunne tænkes at være valgt eller hvilken effekt udtrykket kunne tænkes at have. Opfattelsen deler han til fulde, og grundlaget for nærværende studie er derfor Götzsches metode.

Ikke blot har interessen for Kaj Munk været stærkt dalende siden begyndelsen af 1950’erne, men interessen har også overvejende drejet sig om Kaj Munks liv og gerning, så fra et forskningsmæssigt synspunkt er der et stort hul med henblik på at få beskrevet og karakteriseret Kaj Munks sproglige stil.

Man siger, at øjnene er sjælens spejl, men dette kan ikke være tilfældet, når personen er død. Derimod kan man sige, at den dødes sjæl spejler sig i den sproglige form, tankerne fik, dengang de materialiseredes. En stilistisk analyse vil med andre ord bringe én ind under huden på forfatteren, bringe én detaljeret og håndgribelig indsigt i forfatterens arbejdsmåde, teknik og bevidsthed og er derfor absolut ikke uinteressant for dem, som ellers mest er interesseret i mennesket Kaj Munk.

Kaj Munks stilistiske karakteristik vil tage sin begyndelse med skuespillet Niels Ebbesen (1942), der med sine 4 tidligere versioner (hvilket også er interessant ud fra andre perspektiver fx filologisk eller narratologisk), sin dramatiske udgivelse og konfiskation under okkupationen, samt sin klare symbolværdi for modstandskampen på trods af en kompleks persontegning og revsende kritik af danskerne indtager en særlig plads i forfatterskabet. Altså har stilanalytikeren med dette skuespil muligheden for at komme endnu tættere på forfatteren, idet man på detaljeniveau burde kunne følge enkelte passagers formulering og omformulering, følge deres sproglige og stilistiske transformation fra begyndelse til slutprodukt.

Det stilistiske studie af Niels Ebbesen kan aldrig være mere end en indikation på Munks generelle skrivestil, så hvis man vil have fat i den eller spore evt. udviklingstendenser eller genre/teksttypiske stiltræk, må man vente til, at en langt større del af hans skriftlige produktion (i princippet alt!) er beskrevet - desværre!
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …

Funding

  • <ingen navn>