Strækningsreduktion / Ironing

 • Danckert, Joachim (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Strækningsreduktion er en deformationsproces, der anvendes til fremstilling af tyndvæggede kopper. I visse tilfælde kan der forekomme fejl i de strækningsreducerede emner (uensartet godstykkelse, uensartet kophøjde, folder, brud i kopvæg). Hidtil har man ikke været i stand til at forklare forekomsten af mange af disse fejl. De gennemførte undersøgelser af strækningsreduktionsprocessen viser, at processen under visse betingelser kan blive instabil, og at denne instabilitet kan være en forklaring på de ovenfor anførte fejl. Undersøgelserne, der er gennemført under anvendelse af klassiske plasticitetsteoretiske beregningsmetoder og FEM, viser, at udformningen af strækningsreduktionsmatricen har en markant indflydelse på stabiliteten af processen, samt at en meget lille kæntring af matricen medfører instabilitet. På basis af de gennemførte undersøgelser er der udviklet et nyt matricedesign, som medfører at strækningsreduktionsprocessen bliver væsentlig mere robust (tendensen til instabilitet reduceres, og processen er stort set ufølsom over for en svag kæntring af matricen). (Joachim Danckert)
  StatusFinished
  Effective start/end date31/12/200331/12/2003