Strategisk ledelsesinformation baseret på monetære data samt ikke monetære indikatorer

 • Jensen, Erling (Project Participant)
 • Fladkjær, Henrik Find (Project Participant)
 • Madsen, Bent Møller (Project Participant)
 • Eskildsen, Jesper Østergaard (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Med baggrund i hvordan data fra forskellige teoretiske tilgange, både monetære og ikke monetære, kan struktureres i en formålspluralistisk grundregistreringsdatabase udvikles nye teoretiske og IT baserede modeller (OLAP og BI Beans) til ledelsesinformation. Der føres argumentation for nødvendigheden af, at basere ledelsesinformationen på flere samtidige økonomiske teoridannelser. Herunder anvendelse af dimensionerne herpå. Registreringsgrundlaget for at efterkomme ledelsesinformation baseret på flere samtidige teoridannelser nødvendiggør grundregistreringer i en formålspluralistisk grundregistreringsdatabase. Til løsning heraf anvendes et datawarehouse. Der foretages en diskussion af hhv. Ralph Kimball og Bill Inmons definitioner af et datawarehouse. I nærværende føres argumentation for, at relevant ledelsesinformation ikke kan designes med baggrund i Kimball's anvendelse af sammenhængende datamater. Samtidig føres argumentation for, at anvendelse af Inmons aggregerede data medfører irrelevant ledelsesinformation. Dimensionernes betydning som analyse objekter og informationsbærer mister sin betydning herved.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200231/12/2005