Strategisk samarbejde inden for Elektro Mekanisk System Design

Project Details

Description

Der er etableret et strategisk samarbejde mellem Sauer-Danfoss A/S og instituttet inden for området Elektro Mekanisk System Design (EMSD). Samarbejdet omfatter såvel et forsknings- som uddannelsesmæssigt perspektiv. Inden for uddannelsesområdet er der i forbindelse med samarbejdet etableret en ny civil igeniør uddannelse (6. - 10. sem.) med fokus på EMSD- området, hvor målet er at kombinere fagområderne mekanik, elektroteknik samt reguleringsteknik med henblik på at de studerende får en mechatronisk profil. Sauer-Danfoss støtter den fortsatte udvikling af uddannelsen. Inden for det forskningsmæssige område er det samarbejdets målsætning at udvikle og styrke forskningsmiljøet inden for EMSD området med fokus på elektromekaniske og elektro-hydrauliske systemer ved at igangsætte fælles forskningsaktiviter med industriel relevans, herunder at sikre nødvendige laboratoriefaciliteter på instituttet. Forskningssamarbejdet har desuden et ønske om at støtte op omkring uddannelser og deres afvikling inden for fagområdet med henblik på at sikre forskningsbaseret undervisning samt at styrke produktionen af gode kandidater på området. Der er igangsat flere ph.d.-projekter inden for området og samarbejdet forventes styrket i de kommende år, hvor deryderligere igangsættes en række projekter inden for EMSD forskningsområdet, ligesom der forventes nye initiativer og projekter hvor eventuel tredie part inddrages i samarbejdet. De fremtidige aktiviteter vil blandt andet omfatte nye ventil-koncepter og reguleringsstrategier, steering by wire koncepter, elektrisk traktion af arbejdsmaskiner, elektriske og hydrauliske manipulatorer osv. Sauer-Danfoss A/S støtter såvel forskningsarbejdet som udviklingen af uddannelsen. (Peder Pedersen, Torben Andersen, John K. Pedersen; Sauer-Danfoss A/S)
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …