Digital Democracy

  Project Details

  Description

  Forskningsprojektets formål er at undersøge de demokratiske muligheder og problemer ved anvendelse af ny informations- og kommunikationsteknologi (IKT). Formålet søges indløse ved, * at bidrage til udformningen af en række eksperimenter i Hals Kommune, der sigter på at fremme borgerdeltagelse og lokal politisk dialog gennem IKT, * at følge disse og andre eksperimenter med IT og demokrati med henblik på at nå frem til ny viden om hvilke muligheder og begrænsninger, IKT rummer i relation til demokratiske deltagelses- og beslutningsprocesser. www.socsci.auc.dk/digdem (Lars Torpe, Jens Ulrich, Mette Tobiasen, Johannes Andersen & Jeppe Agger Nielsen)
  StatusFinished
  Effective start/end date01/02/200201/04/2005

  Funding

  • <ingen navn>