<strong>Interaktivt forskningsprojekt: </strong><strong>Undersøgelser af familier, der har brug for hjælp af det offentligt </strong>

Project Details

Description

 Der er tale om et interaktivt, komparativt forskningsprojekt, der laves i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Agder Universitet. Forskningsprojektet omhandler en kvalitativ interviewundersøgelse af familier boende i henholdsvis Aalborg Kommune og Kristianssand og Arendal Kommune. Interview i Danmark foretages af forskerne Lars Uggerhøj og Karin Kildedal. Interview i Norge forestås af Sigrid Nortstoga og Solveig Sagatun.

Hensigten er at undersøge, hvordan forældre oplever at gennemgå en undersøgelse ud fra de krav lovgivningen stiller i de to lande i forhold til at en sådan undersøgelse skal danne udgangspunkt for at iværksætte foranstaltning/tiltag. Formålet er at udforske, hvilke elementer i en undersøgelse, der opleves konstruktivt og understøttende for familien. Endvidere er formålet at diskutere resultaterne  i relation til relevante teoretiske perspektiver i Socialt arbejde, med henblik på at formidle denne viden til socialrådgivere i de deltagende kommuner. Projektet består af en forskningsfase der forløbet fra sommeren 2008 til sommeren 2009, hvor der midt i projektet afholdes en konference med deltager fra de implicerede kommuner.

StatusFinished
Effective start/end date01/06/200831/07/2009

Funding

  • <ingen navn>