Studie af kviksølv i cresylat restprodukt fra kultjære destillation samt muligheder for reduktion

  • Muff, Jens (Project Participant)
  • Søgaard, Erik Gydesen (Project Manager)

Project Details

Description

Ved destillation af kultjære produceres kemikalier til videre forarbejdning i den kemiske industri. Et biprodukt i én af destillationsprocesserne er cresylat, der enten kan videresælges eller omdannes til mere værdifulde produkter ved bl.a. reaktion med svovlsyre (”sulfuric acid cracking”). En udfordring for er, at cresylatproduktet alt efter tjærekilde kan indeholde varierende koncentrationer af kviksølv, hvilket i for høje koncentrationer gør produktet uegnet til videresalg. Kviksølvindholdet kan svinge fra under detektionsgrænsen (< 0,01 mg/L) til over 120 mg/L.
Projektets formål er at belyse på hvilken form kviksølv befinder sig i cresylat udgangsproduktet og de to faser efter cracking, samt en beskrivelse af massebalancen efter cracking.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201331/12/2013