Project Details

Description

I projektet Sunde boliger og bæredygtig udvikling, kigger jeg nærmere på forholdet mellem beboer og bolig, med udgangspunkt i skimmelsvampen. Skimmelsvampen er interessant i forhold til menneske-miljø interaktionen, da den både kan skyldes det byggetekniske og den adfærd der udøves. Med feltarbejde i syv almene boligafdelinger, hvor de har været eller er i gang med renoveringsprojekter undersøges skimmelproblematikken nærmere.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201430/04/2017

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.