Project Details

Description

Det er alene samarbejdets formål at højne sundhed hos mennesker gennem indsatser i det byggede miljø. Hvad er sundhed i forhold til bygninger, og hvordan kan indeklimaet påvirke vores helbred? Projektet skal afsøge eksisterende viden om sundhedskompromitterende indeklimaforhold samt undersøge anden praksis vedrørende bestemmelse af relevante parametre for indeklima.
Projektet skal hjælpe branchen videre fra ”sporadisk knowhow” i byggeriets designfase, til et systematiseret fokus på sundhed og indeklima i nye bygninger. Målet er derfor at opdatere og/eller udvikle kriterier til indpasning i de eksisterende og fremtidige DGNB-manualer, herunder, men ikke begrænset til, etageejendomme og rækkehuse, undervisnings- og børneinstitutioner, og kontorbygninger.
StatusFinished
Effective start/end date23/04/201831/08/2020