Sundhed i spændingsfeltet mellem individuelt og samfundsmæssigt ansvar

Project Details

Description

Den danske folkesundhedspolitik er og har de sidste 60 år været præget af et individualistisk fokus, hvor man med oplysningskampagner har informeret om den sunde adfærd og derfor ladet det være op til den enkelte at leve sundt. Denne tilgang er ineffektiv og bidrager til nogle etiske dilemmaer for de individer, der ikke kan leve op til normerne. På baggrund heraf undersøger jeg:
1: Hvor i spændingsfeltet mellem individ og samfund problematiseres ansvaret for sundhed i Danmark?
2: Hvilke historiske og kulturelle omstændigheder har genereret den ideologi, der ligger til grund for netop denne problematisering?
Problematiseringen besvares ud fra casen "tobaksrygning" og analyseres ved for det første et systematisk litteraturstudium af normative policypublikationer i perioden 1950-2010 og for det andet en kvantitativ analyse af befolkningens rygeadfærd i perioden 1978-2010.
Acronymph.d.
StatusFinished
Effective start/end date15/05/201014/05/2013