Survey af udviklingsaktivitet i den vidensintensive del af servicesektoren i Danmark

Project Details

Description

Institut for Erhvervsstudier, Aalborg Universitet (IKE) vil efter aftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU) kortlægge udviklingsaktivitet i den vidensintensive del af dansk servicesektor gennem at forestå et survey heraf. Herunder belyses virksomehdernes investering i ny viden og teknologier, samarbejdsmønstre, samt forskningsbaseret viden.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/200531/12/2005

Funding

  • <ingen navn>