Project Details

Description

Formålet med ph.d.-projektet er dels at undersøge eksisterende formale teoriers beskrivelser af adverbialfrasen og dels i tilfælde af teoriernes eventuelle begrænsede forklaringsværdi at formulere en adækvat formal teori inden for rammen af den Epi-Formale Syntaksteori (EFA(X)) til beskrivelse af adverbialfraser i de specifikke sprog dansk, finsk, grønlandsk og tyrkisk. Af eksisterende formale teorier til behandling kan bl.a. nævnes Noam Chomskys seneste teoretiske udspil, Lexical Functional Grammar som det formuleres af Joan Bresnan samt Optimality Theory. I øvrigt henvises til samarbejdet med Hans Götzsche vedrørende de under hans navn beskrevne projekter. (Susanne Annikki)
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200331/12/2003