Systematisk arbejde med brugertilfredshed i kommuner og regioner i forbindelse med genoptræning og rehabilitering af mennesker med hjerneskade

Project Details

Description

I Sundhedsstyrelsens servicetjek af hjerneskadeområdet fra 2017 anbefales det, at man arbejder systematisk med brugertilfredshed, for derved at opnå viden om brugertilfredshed og dermed viden om, hvor der, med et brugerperspektiv, er grundlag for forbedringer i praksis.

Sundhedsstyrelsen har bevilliget 5 mio. til at udvikle ét nationalt redskab til dialogbaseret
og pårørendeinvolverende brugertilfredshed, med udgangspunkt i eksisterende systemer, for derved at muliggøre nationale evalueringer af brugertilfredshed.

Projektet repræsenterer et landsdækkende projekt. Samtlige 5 regioner deltager og 64 kommuner har givet positivt tilsagn om at deltage. Der forelægger en tidsplan og oversigt over deltagerne i de forskellige fora (se kommissorier).
StatusActive
Effective start/end date01/01/201820/12/2020