Project Details

Description

Projektet fokuserer på hvordan steders identitet skabes i lyset af dramatiske begivenheder, herunder hvordan forskellige aktørers (politikere, erhvervs- og øvrige interesseorganisationer, meningsdannere, gæster, lokale mv.) italesættelse af sådanne bidrager hertil.
StatusFinished
Effective start/end date15/10/201615/10/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.