Tørvejrsafstrømningen i danske afløbssystemer

Project Details

Description

Vores viden om afstrømningen i danske afløbssystemer under tørvejrsforhold er meget begrænset, idet den udelukkende er baseret på sporadiske - og ret gamle - målinger på forskellige lokaliteter. Aalborg Universitets og Aalborg kommunes nye målebygværk i Frejlev har bl.a bevirket, at vi kan se frem til at have opsamlet tørvejrsafstrømningen i et afløbssystem, der i dette tilfælde modtager spildevand fra ca. 2000 indbyggere. Via intense analyser af denne tidsserie er det hensigten at opnå en større generel kvantitativ viden om tørvejrsafstrømningen og dens tidsmæssige variationer. En sådan viden er blandt andet af afgørende betydning ved vurderingen af selvrensningsevnen i danske fællessystemer, men også ved fastlæggelsen af stofafstrømningen under såvel tørvejr som regnvejr. (Kjeld Schaarup-Jensen)
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …