Project Details

Layman's description

Optagelsen i talentprogrammet er først og fremmest et klap på skulderen fra de kollegaer, der har indstillet mig. Men det betyder naturligvis også ekstraordinære ressourcer og derfor muligheden for at lave spændende forskning, som ellers ikke ville være muligt samt skabe nye samarbejdsrelationer med kollegaer både på AAU og uden for AAU.

FORSKNINGSPROJEKT
Mit projekt er dataindsamling for videre forskning om effekten af ny teknologi i virksomheder. Dataene vil bl.a. kunne belyse, hvordan indførslen af ny teknologi påvirker organiseringen af arbejdet, hvordan medarbejderne opbygger de nødvendige færdigheder til at anvende teknologien, og hvordan anvendelsen af ny teknologi påvirker jobtilfredshed og oplevet jobsikkerhed. Desuden vil dataene kunne danne basis for udvikling af nye indikatorer for intensiteten af anvendelsen af ny teknologi i virksomheder.

SAMFUNDSMÆSSIG VÆRDI
Mange er bange for ny teknologi på arbejdspladsen og frygter, at robotter, kunstig intelligens mv. vil erstatte dem. Forskningsdata indsamlet i dette projekt vil kunne belyse, hvordan tilpasninger på arbejdspladsen og tilegnelse af nye færdigheder spiller sammen, når jobsikkerheden og jobtilfredsheden skal bevares samtidig med nye teknologiers indtog. Og hvordan de spiller sammen, når jobsikkerheden og jobtilfredsheden eroderes. Bedre forståelse af dette samspil er i alles interesse, eftersom det både vil gøre arbejdstagerne mindre skeptiske overfor ny teknologi samt give arbejdsgiverne større incitament til at indføre ny teknologi. Denne forskning vil dermed danne grundlag for beslutningsprocesser hos både arbejdsmarkedets parter og i det politisk system, således at udbredelsen af ny teknologi i det danske innovationssystem bliver en inkluderende proces.

VISION
Ideelt set vil de nye data danne basis for forskning, der ligger i krydsfeltet mellem forskning med et fagligt perspektiv og forskning der er umiddelbart anvendeligt i praksis. Endvidere forventer jeg, at forskningsdata vil lede til tættere integration af kollegaerne i forskningsgruppen, da data vil belyse sammenhænge fra det nationale innovationssystem over regional udvikling til organisatoriske praksisser i Danmark.
Short titleTechnologies and skills
AcronymTASKS
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/12/2020

Funding

  • Det samfundsvidenskabelige Fakultet, AAU: DKK225,000.00

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.