Technologies of Death and Dying at the Beginning of Life

Project Details

Layman's description

De teknologier der bliver anvendt under graviditeten, fødsler og på neonatalafdelinger har betydning for, hvordan død af fostre og spædbørn finder sted og bliver håndteret. En teknologi som fosterdiagnostik, der siden 2004 er blevet tilbudt alle gravide kvinder i Danmark, har ændret hvilke fostre, der dør, mens kølevuggen – en vugge med kølelegeme – har skabt mulighed for, at familier kan tilbringe længere tid med deres afdøde spædbarn. Teknologierne er både knyttet til bestemte normer for hvornår et liv er værd at leve, og til normer for hvordan afsked og sorg kan og bør gøres. Da senaborter og spædbarnsdød i stigende grad medieres af teknologi, rejser vi i dette projekt spørgsmålet: Hvordan er teknologi med til at forme døden, når den indfinder sig ved livets begyndelse? Ved hjælp af en kombination af etnografiske og juridiske metoder vil vi belyse de teknologiske og juridiske praksisser, der i dag fører til senaborter og opstår i forbindelse med død af børn født med meget svære misdannelser. Samtidig vil vi undersøge, hvordan mænd og kvinder, der har mistet et barn eller som har afsluttet en graviditet, lever med de teknologiske valg og beslutninger, der blev taget i forbindelse med at døden opstod og den døde krop blev håndteret. Gennem formidling af projektets viden til praktikere og i medier, skal projektet bidrage til bedre omsorg for forældre, der har mistet et barn, og kvinder og mænd, der får foretaget en senabort.
Short titleTechnoDeath
StatusActive
Effective start/end date01/01/202031/12/2023

Collaborative partners

  • Det juridiske Fakultet, KU

Funding

  • Independent Research Fund Denmark: DKK6,008,355.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.