Tekniske skolers evalueringspraksis - intentioner bag, anvendelse og virkning af evaluering i erhvervsuddannelserne.

Description

Ph.d.-projektet søger med afsæt i 95%-målsætningen for 2015 at koble de politiske bestræbelser på kvalitet i erhvervsuddannelserne med det faktiske kvalitetsarbejde på skolerne. Således sigter undersøgelsen mod at bidrage til både erhvervsskoleforskningen og evalueringsforskningen ved at undersøge, hvordan evaluering egentlig foregår på skolen, inde i værksteder og klasselokaler - i projektet betegnet evalueringspraksis. Ved et at få kendskab til, hvordan skolernes kvalitetsarbejde og evalueringer reelt gennemføres, tilvejebringes en forudsætning for at tage politiske beslutninger rettet mod kvalitetsforbedringer i erhvervsuddannelserne. På et samfundsmæssigt plan giver undersøgelsen et indblik i konsekvenserne af aktuel uddannelsespolitik, og hvordan denne afspejler sig i skolernes evalueringspraksis.

Projektet er tilrettelagt som et komparativt casestudie af fire tekniske erhvervsuddannelser; kokkeuddannelsen, smedeuddannelsen, mediegrafikeruddannelsen samt tandklinikassistentuddannelsen. Ved at undersøge vidt forskellige uddannelser opnås et indblik i, hvordan evaluering foregår på tværs af uddannelsernes forskellige faglige kulturer. Undersøgelsen omfatter både skolens elever, lærere, skoleledelsen og interessenter repræsenteret i lokale uddannelsesudvalg og giver på den måde såvel et horisontalt som vertikalt indblik i, hvordan evaluering gennemføres. Teoretisk trækkes der på institutionel organisationsteori samt uddannelsessociologisk praktikteori med henblik på at analysere intentioner og fortolkninger bag lærere og lederes daglige praksis i forhold til at skabe kvalitet i uddannelser og undervisning. Metodisk trækker undersøgelsen på etnografisk inspirerede former for dataproduktion, herunder feltarbejde, fokusgruppeinterviews, individuelle interviews samt dokumentstudier.

StatusFinished
Effective start/end date19/05/201010/09/2010

Funding

  • <ingen navn>