TELEPEERS - Self-regulated Learning in Technology Enhanced Learning Environments at University Level: a Peer Review’(EU-eLearning Programme)

Project Details

Description

Projektet vil analysere TELEs (Technology Enhanced Learning Environments) som støtter selv-reguleret læring gennem felt-baserede peer-reviews, hvorigennem man identificerer succes faktorer, måle kriterier og efterfølgende laver komparative analyser.Projektdeltagere: en række europæiske universiteter. Aalborg Universitet/Ellen Christiansen vil focusere på den rolle biblioteksservice kan spille i de selvregulerende studerendes ?informationsøkologi? i TELEs (Technology Enhanced Learning Environments) .Projektet afrapporteres i form af workshops, rapporter over god praksis og ideer til at overføre disse, samt et ?peer review inventory?.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200431/12/2005

Funding

  • <ingen navn>

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.