Project Details

Description

The network will orchestrate a set of conversations on global environmental justice at the intersection of academia and civil society (focusing on activists and NGOs). It seeks to strengthen the environmental humanities in Denmark and its links to civil society, while also developing tools and concepts for a new public environmental humanities that connects Denmark to the world. Through the lens of global justice, the network seeks to probe and redefine the boundaries between scholarly and societal engagement by inquiring into new modes of intervention and by underscoring the real-world relevance of humanistic renderings of human- nonhuman entanglements in times of global ecological crisis. The application is grounded in two complementary ideas:
That the humanities would be theoretically enriched by more engagement with newly emerging forms of environmental civil society engagement
That humanities scholars have much that they could be contributing to public environmental debates.

Layman's description

Netværkets mål er at tilvejebringe samtaler og dialog om global miljøretfærdighed i skæringspunktet mellem den akademiske verden og civilsamfundsorganisationer, særligt aktivister og NGOer. Hensigten er at styrke miljøhumaniora i Danmark og miljøhumanioras forbindelse til civilsamfundet. I den forbindelse vil netværket udvikle værktøjer og begreber rettet mod en ny samfundsrettet miljø-humaniora og herigennem forbinde Danmark med verden. Med fokus på global retfærdighed, udforsker og omdefinerer netværket grænserne mellem videnskabernes og civilsamfundets involvering i miljø- og omstillingsproblematikker. Netværket undersøger nye interventionsformer og understreger derigennem humanioras centrale placering i forhold til at begrebsliggøre og synliggøre den økologiske krises komplekse samspil mellem det humane og den non-humane omverden. Netværket bygger på to komplementære ideer:
1) At humaniora bliver teoretisk beriget gennem kontakt og samarbejde med aktuelle former for miljøaktivisme og civilsamfundsengagement;
2) At humanistisk forskning kan bidrage til offentlige miljødebatter og omstillingstiltag.
Short titleEH Justice
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202131/12/2023

Collaborative partners

  • Aarhus University (lead)
  • Roskilde University

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 10 - Reduced Inequalities
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
  • SDG 13 - Climate Action
  • SDG 17 - Partnerships for the Goals