The Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)

Project Details

Description

OECD har indgået en kontrakt med et internationalt sammensat konsortium under ledelse af Educational Testing Service om international udvikling, koordinering og gennemførelse af OECD's internationale undersøgelse af voksnes kompetencer "Programme for International Assessment of Adult Competencies"(PIAAC) for perioden 2008-2013. Den internationale undersøgelse vil basere sig på undersøgelsesbidrag fra de deltagende lande, herunder Danmark, hvor opgaven henhører under Undervisningsministeriet. Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe internationalt sammenlignelig viden om voksnes kompetencer, der anses som nødvendige for at kunne deltage aktivt i videnssamfundet. Undersøgelsen skal indsamle viden om den voksne befolknings kompetencer til at  forstå og bruge tekster, anvende matematik, finde og afkode informationer, anvende informationsteknologi samt udnytte it til at løse komplekse opgave. Undersøgelsen skal endvidere tilvejebringe viden om voksnes anvendelse af nøglekompetencer i arbejdslivet som for eksempel læsning, it, kommunikation, samarbejde og ledelse mv. Formålet er desuden at undersøge sammenhænge mellem den voksne befolknings kompetenceniveau og den voksne befolknings uddannelsesmæssige, økonomiske, beskæftigelsesmæssige, sociale og kulturelle baggrund, som belyses gennem indsamling af en række baggrundsoplysninger fra deltagerne i undersøgelsen. Der skal gennemføres en pilotundersøgelse og evaluering af denne i 2010. I 2011 gennemføres hovedundersøgelsen og i 2012 evalueres og afrapporteres denne til OECD.

Selve det IV-projekt som ligger i Institut for Kommunikation er kun en lille del ift. det samlede projekt. Instituttet samarbejder med SFI og er dermed underleverandør ifm. projektet. Som underleverandør har vi fokus på den del af test der vedr. problemløsning ved hjælp af IT.

Underleverandørensopgave består i:

- at vudere og kommentere det samlede testmateriale der leveres fra det Internationale konsortium - tjekke oversættelsen og tilpasningen af testmateriale fra engelsk til dansk. 

- Medvirke ved analyse og fortolkning af resultater fra pilotundersøgelsen, der ghennemføres i forår 2010, mh.p. vurdering af, hvordan de danske udgaver af test har fungeret i pilotundersøgelsen.

-Oversættelser og tilpasning af testmaterialer fra engelsk til dansk(efter pilotundersøgelsen ).

- Tilvejebringe et repræsentativt udsnit af den voksne befolkning i alderen 16-65 år til henholdsvis pilot- og hovedundersøgelse baseret på cpr-register-udtræk. (hovedundersøgelse i 2011).

- Udarbejdelse af en national PIAAC-rapport.

 

StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …

Funding

  • <ingen navn>