THERMCYC – Advanced Thermodynamic Cycles Utilising Low-Temperature Heat Sources

Project Details

Description

Energiressourcer ved lavt temperaturniveau er til rådighed fra en række kilder som spænder fra spildvarme fra skibe, industri og køleanlæg til vedvarende energi i form af biomasse, geotermi og sol. Der er et stort potentiale for at forbedre udnyttelsen af disse varmekilder ved udvikling af nye kredsprocesser baseret på nye multikomponentblandinger af fluider. Disse forbedringer vil ikke bare øge effektivitet af dagens teknologi, men de vil også gøre det muligt at udnytte lavtemperaturkilder som grundet manglende teknisk bæredygtighed eller økonomi ikke udnyttes i dag. Dette ambitiøse, tværfaglige projekt vil vise vejen til innovative termiske energianlæg, for elproduktion, varmepumper og køling ved udnyttelse af lavværdige kilder ved effektivitet som overgår nutidens niveau væsentligt. Projektet vil udvikle fremskridt i design af både processer og arbejdsmedier, således at energibesparelser på 15% kan opnås. Analysen vil blandt andet omfatte numerisk simulering og avancerede termodynamiske metoder baseret på energi- og exergianalyse samt eksperimentel eftervisning af komponenternes ydelse. Der udvikles en systematik til optimering af kredsproces og arbejdsmedie i den givne applikation. Resultaterne vil give et videnskabeligt grundlag for at vælge den fremtidige udnyttelse af lavtemperaturressourcer i Danmark. Derved vil der kunne bidrages væsentligt til udvikling af det fremtidige samfund uden brug af fossile ressourcer og med store mængder fluktuerende, vedvarende energi.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201428/02/2019

Funding

  • DSF The Danish Council for Strategic Research: DKK30,931,864.00

Fingerprint Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.