Tideng

Project Details

Description

Det er alene projektets formål, at give et tredje mands estimat af tidevandsanlægget Tidengs årlige energiproduktions potentiale i forskellige strømforhold, at give et overslag over de kræfter et sådant anlæg vil udsættes for, samt give et groft estimat på omkostningerne per produceret kWh.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/197015/03/2010