Time Driven ABC en løsning for små og mellemstore virksomheder (SME)?

 • Jensen, Erling (Project Participant)
 • Fladkjær, Henrik Find (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Activity Based Costing (ABC) er tilsyneladende ikke slået bredt igennem i praksis ifølge en række studier. Nogle går endda så vidt som til at hævde, at vi har et ABC-paradoks: Activity Based Costing har vundet teoretisk via utallige artikler i tidsskrifter og via bøger, og ved at være kommet med i alle væsentlige Business Accounting lærebøger og i curriculum på de fleste Business Schools, samt at blive ført frem af masser af konsulentfirmaer. Men – og det er paradokset – i virkeligheden bliver ABC ikke anvendt særlig meget af virksomhederne. Mange store virksomheder, der i 1990’erne søgte at implementere ABC, har tilsyneladende igen forladt det. De empiriske data er usikre, men i de udviklede lande er det måske kun omkring 20% af de større virksomheder, der anvender ABC i et eller andet omfang. Blandt de små og mellemstore virksomheder (SME) er det nok endnu færre – måske er det i reelt kun ganske få SME-virksomheder, der anvender ABC.
  Virksomhedernes ledelser har brug for omkostningsanalyser, der kan vise rentabiliteten af virksomhedens kunder og produkter. Men de har ikke redskaberne til udarbejde relevante rentabilitetsanalyser. Det store problem er, at i små og mellemstore virksomheder er ABC meget sjældent implementeret. Det skyldes primært to ting: For det første er ABC modellen for vanskelig at implementere. For det andet findes datagrundlaget til modellen ikke i en tilstrækkelig kvalitet i de ERP systemer virksomhederne anvender.
  Vi vil i dette projekt undersøge mulighederne for at overvinde disse to sammenhængende problemer. I forhold til modellens kompleksitet er Time Driven ABC versionen blevet lanceret som den nødvendige forenkling af modellen. Er det tilfældet? Og hvordan skaffer virksomheden i givet fald de nødvendige data til modellen? Her henviser ABC-litteraturen ofte til, at de nødvendige data i hovedsagen kan hentes i virksomhedens ERP-system. Men er det sådan i praksis? Hvad er ERP-systemets muligheder og begrænsninger i forhold til at kunne levere de nødvendige data til ABC-modellen?
  Vi vil undersøge disse forhold særligt i relation til små- og mellemstore virksomheder. Vi vil igennem teoretiske analyser og en praktiske implementeringer i mellemstore virksomheder analysere os frem til, om det er muligt at frembringe et tilfredsstillende beslutningsgrundlag ved at anvende TDABC som en mindre kompleks omkostningsmodel i virksomheden.
  StatusActive
  Effective start/end date15/02/2011 → …