Tolerancer ved bygningsafsætning

Project Details

Description

Afsætning af en bygning skal foretages med en vis tolerance, der specificeres af bygherren. Overholdelse af tolerancen sikrer, at den afsatte bygning har de korrekte dimensioner. Projektets mål er at skabe sammenhæng mellem begrebet tolerance og landmålingens fejlteori samt at give eksempler på hvordan en given tolerance kan overholdes.
StatusFinished
Effective start/end date01/10/200701/10/2010

Collaborative partners

  • Den danske Landinspektørforening (Project partner)

Funding

  • <ingen navn>