Topology Optimization with respect to Visual Expression

Description

Dette projekt udføres som en del af aktiviteterne i Dansk Center for Integreret Design, der er et samarbejde mellem AAU, Arkitektskolen i Aarhus og Danmarks Tekniske Universitet. Formålet med projektet er at udvide anvendelsesområdet for topologioptimering til at omfatte visuelle kriterier, således at topologioptimering i højere grad bliver anvendeligt inden for arkitektur og design. Metoden er at opfatte densitetsværdier i et topologioptimeringsproblem som gråtoner i et rasterbilled. Dette billed underkastes billedanalyse for at bestemme retninger, tyngdepunkt, proportioner og andre egenskaber af betydning for konstruktionens visuelle udtryk. Resultatet af billedanalysen anvendes derefter i en optimering på lige fod med strukturelle kriterier. (Jens Fynbo, John Rasmussen, Niels Olhoff)
StatusActive
Effective start/end date19/05/2010 → …