Trafiksikre Unge (Spar på farten) (Speed Map)

  • Juhl, Jens (Project Participant)
  • Lahrmann, Harry (Project Participant)
  • Sonne, Ian Berg (Project Participant)

Project Details

Description

Forskningsprojektet er en videreførelse af INFATI-projektet (INtelligent FArtTIlpasning), som Trafikforskningsgruppen ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning mfl. gennemførte i 2000-2002. Projektet Trafiksikre Unge er et forsøg i Nordjyllands Amt med ”intelligent farttilpasning”. Målgruppen er unge førere, dvs. aldersgruppen 18-24 år. Det er dette projekts overordnede formål at afprøve, om økonomiske incitamenter i form af præmienedsættelser på bilforsikringen ved overholdelse af hastighedsgrænserne kan tilskynde målgruppen til at køre langsommere og dermed reducere gruppens ulykkesfrekvens.
Der blev i INFATI-projektet vist, at der er et stort potentiale i udstyr, der advarer den enkelte fører om hastighedsoverskridelser. I dette projekt går man et skridt videre og kobler overholdelse af hastighedsgrænserne til størrelsen af forsikringspræmien.
Laboratoriet for Geoinformation er involveret i projektet i forbindelse med registrering af alle hastighedsskilte i Nordjylland og den efterfølgende databearbejdning, hvor skiltene mapmatches til vejnettet, og hastighederne ’udbredes’ til vejnettet. Derudover er vi involveret i udvikling af de programmer, der ligger på en computer i bilen – en ”On Board Unit”, som på baggrund af GPS-positioner foretager en mapmatching til hastighedskortet og således kontrollerer, om hastighedsgrænserne bliver overholdt og kontinuerligt informer om den økonomiske gevinst. Som det sidste er vi også involveret i forbindelse med ajourføringen af hastighedskortet.

Projektet er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Nordjyllands Amt, det
private elektronikfirma M-Tech samt forsikringsselskabet Top Danmark.

Laboratoriet har deltaget i INFATI projektet. Udvikling af metoder og software i forbindelse med mapmatching i den computer, som ligger i bilen er foretaget af laboratoriet for Geoinformatik (JJ). Endvidere er mapmatching i forbindelse den videre beregning af INFATI projektets resultater foretaget af laboratoriet (JJ). Specielt har udvikling af metoder til mapmatching krævet mange forsøg og testkørsler for at finde fornuftige routiner, der ved hjælp af ’ikke fejlfrie kort’ og ’ikke fejlfrie GPS-positioner’ kan foretage en tilfredsstillende mapmatching.

Publikationer fra INFATI kan ses under http://www.infati.dk/rap.htm

Notat nr. 3: Mapmatching ISBN: 87-90893-21-2
Notat nr. 4: Test af GPS-nøjagtighed og digitale kort med hastighedsgrænser ISBN: 87-90893-22-0

Er de notater, der behandler de områder, hvor laboratoriet (JJ) har været involveret.

I projektet Trafiksikre Unge er laboratoriet igen involveret som beskrevet ovenfor. Denne gang i 3 faser hvor store dele af udviklingsarbejdet og den tilhørende programmering ligge i Laboratoriet (JJ):

Opbygning af et hastighedskort for Nordjylland
Mapmatching i bilen (forbedring og videreudvikling af eksisterende routiner)
Vedligeholdelse og ajourføring af hastighedskortet

Opbygning af et hastighedskort, der ’simpelt’ skal kunne ajourføres ved hjælp af forskellige datakilder er næsten afsluttet. Et foreløbigt notat vedr. status på opbygning af hastighedskortet kan ses under: http://www.trafikdage.dk/td/papers2005.asp Trafikinformatik og Trafikledelse.
Programmerne til mapmatchingen nærmer sig stadiet, hvor den indledende test er afsluttet i april 2006. Det forventes dog at udbygge programmerne gennen hele testperioden.
Metoder til opdatering og vedligeholdelse af hastighedskortet er fastlagt på overordnet niveau, mens detailudvikling og implementering ventes klar til test foråret 2006.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200431/12/2008

Funding

  • <ingen navn>