Transportbarometer: Hvor hurtigt bevæger gods sig på de nordjyske veje?

  • Reinau, Kristian Hegner (PI)
  • Almerström, Kristian Karl (PI)

Project Details

Description

Der har i de seneste år været et stigende fokus på trængsel på de danske veje. Traditionelt har fokusset i trængselsdebatten, såvel politiks som forskningsmæssigt, været på privatbilisme og offentlig transport. Godstransport, og dermed grundlaget for danske virksomheders konkurrenceevne, har været et negligeret emne. Der er derfor et stort behov for ny viden om hvordan trængsl påvirker godstransport i Danmark, viden, som er et nødvendigt grundlag for velfunderede politiske beslutninger på godsområdet. I dag er de fleste lastvogne, og chauffører, fuldt tracket, hvilket betyder, at transport og logistik virksomheder ved præcist hvor og hvordan godset bevæger sig, og dermed også hvor udfordringerne for godstransport er. Kommuner og vejdirektoratet er derimod afhængige af systemer, der er rettet mod trafikanter generelt, og ikke specifikt mod gods. Der har øjensynligt været en mere eller mindre eksplicit antagelse om, at lastvogne følger de samme mønstre som biler på vejnettet. Dette projekt er nyskabende idet det bevæger sig forbi denne antagelse, og som det første projektet fokuserer eksplicit på lastvogne og godstransport, og vha. samarbejde med to store danske logistik virksomheder, og dermed tracking data fra mere end 3.000 lastvogne, analyserer præcis hvor hurtigt gods bevæger sig på de nordjyske veje, hvor flaskehalsene for gods er, og hvordan dette har udviklet sig over tid. Dette vil skabe en helt ny viden om godstransport på de nordjyske veje, og om hvor fremkommeligheden for gods kan forbedres. Dette projekt er første skridt i etableringen af et årligt Transportbarometer for Nordjylland, hvor der hvert år foretages analyser af hvor hurtigt gods bevæger sig på de nordjyske veje og hvor flaskehalsene er. Det er visionen, at Transportbarometeret i kommende år skal levere en solidt datagrundlag, der er sammenligneligt fra år til år, og således skabes et godt fundament for transportpolitiske beslutninger relateret til godstransport i Nordjylland. Transportbarometer er finansieret af Erhverv Norddanmark. FREJA Transport & Logistics A/S og Danske Fragtmænd A/S er partnere i projektet.
StatusActive
Effective start/end date01/09/2016 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.