Trivsel i teams – mellem organisation, relationer og faglighed

 • Andersen, Vibeke Harms (Project Participant)
 • Koudahl, Peter (Project Participant)
 • Buch, Anders (Project Participant)
 • Kamp, Annette (Project Participant)
 • Dybbroe, Betina (Project Participant)
 • Juul, Ida (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektets overordnede formål er at bidrage til at forbedre trivslen på arbejdspladser og organisationer, hvor team og projektorganisering indgår som en del af de nye ledelsesformer.

  Følgende forskningsspørgsmål stilles: Hvordan forandrer team- og projektorganisering relationer i organisationen, og hvordan opleves det af medarbejdere i forhold til forskelle i professionskultur, arbejdets organisering og medarbejdernes faglighed.
  Med følgende underspørgsmål:

  Hvordan udfordrer nye team- og projektorganiseringer relationerne kolleger og ledere imellem og hvad betyder det for fagligheden og for trivslen?
  Hvordan kombineres selvledelse med teknologistyret ledelse i team- og projektorganiseret arbejde og hvilken betydning har denne kobling for trivslen?
  Hvad betyder det for trivslen, når det overlades til den enkelte at påtage sig ansvaret for sit eget og kollegernes trivsel i teamet?
  Hvilke strategier til at skabe et godt arbejdsmiljø i team og projektorganiseret arbejde peger projektet på?

  Projektets antagelse er, at hvis vi skal begribe de nye arbejdsmiljøproblemer, som opstår i forbindelse med de nye samarbejdsformer, må vi fokusere på den omfattende forandring i relationerne til kolleger og til ledelse. Forandringerne kan ikke simpelt forstås som stigende individualisering. Snarere må de forstås som nye fællesskabsformer, som ikke entydigt knytter sig til fag eller position i hierarkiet, og som ofte er mere tvetydigt og konfliktfyldt. Også forståelsen af faglighed er under forandring, idet de nye organisations- og samarbejdsformer i stigende grad stiller krav om, at fagligheden forvaltes i forhold til mål og værdier, der fastsættes udenfor de faglige traditioner, fx i det tværfaglige teamarbejde.

  Dette gøres gennem studier af tre felter: Erhvervsskolerne, Psykiatrien og Rådgivende Ingeniørfirmaer, hvor team- og projektorganisering spiller en meget forskellig rolle. Med valget af de tre meget forskellige felter og med reference til vore tidligere forskningsprojekter, er det målet at skabe ny viden om nogle væsentlige forandringer af vilkårene for trivslen på arbejdspladser i dag.
  AcronymTiT
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/201031/12/2013

  Collaborative partners

  • Roskilde University (Project partner)
  • Aarhus University (Project partner)