Project Details

Description

Formålet med projektet er at undersøge forskellige metoder til påvisning af skjult/ikke synlig skimmelsvampevækst. Skjult skimmelvækst er ikke kun begrænset til skimmelvækst inde i konstruktioner, men kan også være den overfladevækst, der er så tynd, farveløs eller sporadisk, at den let overses. Forekomsten og karakteren af skimmelsvampe i danske etageejendomme kortlægges gennem en målrettet testning med både traditionelle og eksperimentelle indsamlings- og detektionsmetoder. Der fokuseres især på overfladernes fugt- og temperaturforhold og på kølige overflader/kuldebroer som potentiel voksested for skimmelsvampe. Se rapporten Støv-1 fra tidligere projekt om støv og skimmelsvampe.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden
Short titleStøv-2
StatusActive
Effective start/end date01/08/202231/12/2024

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 3 - Good Health and Well-being
 • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
 • Fungal biodiversity in buildings and how to detect it

  Andersen, B. & Bastholm, C. J., 2022. 1 p.

  Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearchpeer-review

  Open Access
  File
  18 Downloads (Pure)