Udvandring og Indvandring i et Historisk Perspektiv

Project Details

Description

Projektets overordnede formål er – gennem undersøgelse af en række konkret afgrænsede migrationsstrømme fra og til Danmark i det 19. og 20. århundrede – at afdække forskelle og ligheder i migrations- og integrationsprocesser for herigennem at skabe et bedre grundlag for at agere over for nutidige udfordringer mht. inklusion og eksklusion af nye medborgere.
AcronymMiClue
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201331/08/2016