Udvikling af brugervenligt styringssystem for naturlig ventilation / Development of User-Friendly Control System for Natural Ventilation

Project Details

Description

Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og demonstrere et energieffektivt og brugervenligt styringssystem for naturlig ventilation, der også tilgodeser termisk komfort, luftkvalitet og den individuelle brugerindflydelse lokalt. Styringssystemet skal kunne fungere sammen med bygningens energiovervågningssystem, BEMS, og være velegnet til både enkeltcelle og storrums kontormiljøer. Laboratoriemålinger i fuld skala har dannet baggrund for udviklingen af systemet. Afprøvningen vil foregå dels i laboratoriet og dels i felten. Projektet gennemføres i samarbejde med WindowMaster A/S og er støttet af Energistyrelsen The aim of the project is to develop, test and demonstrate an energy efficient and user-friendly control system for natural ventilation also taking account of local thermal comfort, air quality and the individual user influence. The control system is required to function together with the building's energy monitoring system and shall be applicable to both small and large office environments. The system was developed based on full-scale laboratory measurements. Testing of the system will be performed both as laboratory tests and field tests. The project is a joint project with WindowMaster A/S and is funded by the Danish Energy Authority.
StatusFinished
Effective start/end date31/01/200231/01/2002