Udvikling af en regional klynge for de kreative erhverv og oplevelsesøkonomien i Nordjylland

 • Jensen, Jens F. (Project Manager)
 • Eduardsen, Henriette (Other)
 • Thorup, Tony (Other)
 • Svenstrup, Claus (Other)
 • Mogensen, Carsten (Other)

Project Details

Description

. Projektets hovedformål er at udvikle det regionale teknologicenter, ApEx – Center for anvendt oplevelsesøkonomi, til klyngeorganisation, dvs. til en understøttende organisation i forhold til de kreative erhverv i regionen, eksempelvis indenfor design, kunst, reklame, overnatning, gastronomi, besøgsmål eller musik.

 

Hidtil har ApEx’ arbejdsområde hovedsageligt været videnoverførsel. Som klyngeorganisation skal ApEx blandt andet også stå for:

 • koordinering indenfor de kreative erhverv i Nordjylland,  
 • igangsættelse af fælles udviklings- og innovationsprojekter mellem oplevelsesøkonomiske virksomheder og mellem virksomheder og relevante videninstitutioner indenfor klyngen,
 • kompetenceudvikling af medarbejdere og løft af innovationsniveauet i klyngen,
 • identificering og udvikling af nye nicher med forretningsmæssigt potentiale,
 • eksport og synliggørelse af klyngens kompetencer, produkter og services.
 

 

StatusFinished
Effective start/end date01/07/200831/12/2010

Funding

 • <ingen navn>

Keywords

 • clusters
 • experience economy
 • innovation