Udvikling af Interkulturel kompetence i offentlig dansk organisation

 • Jensen, Iben (Project Manager)
 • Larsen, Solveig Hvidtveldt (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektbeskrivelse:
  Formålet med projektet er at undersøge, hvordan organisationen kan klare sig bedre i en globaliseret verden. Derfor undersøges det: Hvordan bliver organisationen bedre til at håndtere internationale samarbejder (EU-projekter, internationale projekter)? Hvordan bliver organisationen bedre til at inkludere alle medarbejdere som en international organisation?
  Teoretisk: Projektet tager teoretisk afsæt i en praksisteoretisk/postkulturel forståelse af organisationen.
  Metodisk: Projektet bygger på en sammentænkning af praksisteori, aktionsforskning, hvori der udføres en række interview, afholdes korte kurser, samt gives tilbagemelding til de enkelte afdelinger som herefter beslutter, hvilke forandringer de finder relevante at gå videre med.
  Fund: Midtvejsanalyse pegede på, at man i organisationen ikke i tilstrækkelig grad var opmærksom på de positioner, man tilbød internationale medarbejdere. Der var ikke tilstrækkelig opmærksomhed på sproglige diskurser, og man var ikke afklaret om betydningen af brug af dansk/engelsk i hverdagen.
  Praktiske resultater af undersøgelsen: På baggrund af midtvejsanalysen blev en række forandringer forankret i organisationen; sproglige praksisser blev forandret, oversættelse blev prioriteret og der kunne generelt ses en styrket opmærksomhed på kultur og kulturforskelle og større sproglig sensitivitet i hverdagen.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/201330/12/2015