Project Details

Description

Formålet med projektet er at opstille kriterier og vurdere potentialet for udvikling af nye facadekomponenter til naturlig ventilation. Der lægges især vægt på muligheden for udnyttelse af vedvarende energi samt støjdæmpning og filtrering. Projektet ledes af DTI, har deltagelse af AAU og Velfac A/S og er støttet af Energistyrelsen. The aim of this project is to set up criteria and evaluate the potential for developing new facade components for natural ventilation. Special focus is put on exploitation of renewable energy, noise damping and filtering. The project is managed by the Danish Technological Institute and participants are Aalborg University and Velfac A/S. The project is funded by the Danish Energy Authority.
StatusFinished
Effective start/end date31/05/200231/05/2002