Udvikling af LCAbyg - livscyklusvurderingsværktøj for den danske byggebranche

Project Details

Description

Udvikling og vedligehold af LCAbyg - livcyklusvurderingsværktøj for den danske byggebranche. Projektet udføres af SBi for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Udviklingen startede i efteråret 2014 med første version som blev udgivet i april 2015. Derefter er værktøjet blevet vedligeholdt og opdateret med version 2 i januar 2016, version 3.0 i december 2016 og den nyeste version 3.1 i januar 2017.

Samtidig med udviklingen af LCAbyg er der udgivet en række forsknings- og formidlingspublikationer som har relation til anvendelsen af LCAbyg.
StatusFinished
Effective start/end date31/08/201431/12/2017