Udvikling af metode til måling af foderensartethed i ikke pelleteret foder ved hjælp af fotogenkendelse og –analyse.

Project Details

Description

Projektets formål er at udvikle en metode der gør det muligt at kvantificere homogeniteten af hjemmeblandet foder når det ligger i krybben foran grisene (herefter foderensartethed). Det gøres ved hjælp af let identificerbare frø (i dette tilfælde raps) som er et lovligt fodermiddel, således at foderet og dermed dyrene lovligt kan anvendes til konsum. Metoden sælges til svineproducenter i form af et færdigt analyse og afrapporteringssystem. Produktet markedsføres først til producenter af hjemmeblandet tørfoder i Danmark men det er tanken at senere at udvikle konceptet til vådfoder, til andre dyrearter og uden for Danmark. Der er gennemført en lille forundersøgelse der har vist at det kan lade sig gøre at identificere partiklerne og at det er muligt at lave en kalibreringskurve med en rimelig sikkerhed.
StatusFinished
Effective start/end date09/08/201309/08/2014

Keywords

  • image analysis
  • chemometrics
  • feed