Udvikling af ny geokommunikation til et Internetbaseret konsumentmarked

  • Brodersen, Lars (Project Participant)

Project Details

Description

Konsumentmarkedet på Internettet er under hastig udvikling. Hvorledes kan dette markeds mange web-services i højere grad drage nytte af geoinformationer? Målet med forskningsprojektet er at udvikle nye typer geoinformationer, nye formidlingsformer samt - ikke mindst - at forbedre web-service-udbyderes forståelse af hvad geokommunikation kan bruges til. Brugerne skal i idealtilfældet ikke opleve, at der "kigges på kort", men at geoinformation er det naturlige indeks til yderligere (relevant) information. (Lars Brodersen; Tankegang a-s)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013