Udvikling af proceskompetencer i ingeniøruddannelsen

Project Details

Description

Proceskompetencer rummer integritet af de kognitive og affektive aspekter, og er centrale i transfer af viden og erfaring fra en kontekst til en anden. Udvikling af proceskompetencer er baseret på de kontekstuelle forhold, herunder vidensproduktion og organisatoriske forhold, og på refleksion af erfaringer fra forskellige kontekster. Projektarbejdsmetoden giver de studerende mulighed for gennem studiet at tilegne sig kompetence i samarbejde og projektledelse. I dette forskningsprojekt fokuseres der på den teoretiske forståelse af proceskompetencer og samarbejdskvalifikationer, og på hvordan disse kan udvikles i individ-gruppe relationen. Metodemæssigt eks- perimenteres der med udvikling af aktionsforskningsmetoder inden for dette felt, og der eksperimenteres med udvikling af kursusundervisning og anvendelse af nye læringsmetoder for projektgrupperne. Eksperimenterne evalueres gennem interview og analyse af studerendes procesanalyser. (Anette Kolmos, Søren Hansen)
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200431/12/2007