Udvikling og fremstilling af Adiabatisk Kalorimeter / Design and Development and Manufacture of Adiabatic Calorimeter

  • Hansen, Per Freiesleben, (Project Participant)
  • Flint, Nich, (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet omfatter design og fremstilling af et CR10x-styret, adiabatisk kalorimeter tilpasset de undervisnings- og forskningsmæssige behov, forskningsgruppen har. Der er fremstillet en prototype, der har været anvendt i en række projekter; erfaringer fra disse vil blive udmøntet i det endelige design af udstyret. Deltagere/Interessenter: Institut for Bygningsteknik Internt finansieret projekt. (P. Freiesleben Hansen, N. Flint) The project deals with design and manufacture of a CR10x controlled Adiabatic Calorimeter, which is adapted to the research group's requirements for teaching and research. The prototype made was utilized in a number of projects and the experience from these projects will be used in the final design of the equipment. Internally funded project. (P. Freiesleben Hansen, N. Flint)
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200231/12/2002