Project Details

Description

Formålet med projektet er, at finde pålidelige metoder til at detektere skjult skimmelsvampevækst i danske boliger uden destruktive indgreb. Et delformål er at teste de detektionsmetoder, der er tilgængelige på det danske marked og sammenligne deres evne til at detektere sporer og mikro-partikler i luft- og støvprøver fra både laboratorieprøver og feltundersøgelsen.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden
StatusActive
Effective start/end date01/03/202228/02/2025

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being
  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.