Project Details

Description

Formålet med projektet er, at finde pålidelige metoder til at detektere skjult skimmelsvampevækst i danske boliger uden destruktive indgreb. Et delformål er at teste de detektionsmetoder, der er tilgængelige på det danske marked og sammenligne deres evne til at detektere sporer og mikro-partikler i luft- og støvprøver fra både laboratorieprøver og feltundersøgelsen.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Landsbyggefonden
StatusActive
Effective start/end date01/03/202228/02/2025