Udviklingen af psykiatrien i Århus Amt 1995-2007 med særligt fokus på effekter af udbygningen af den lokalt baserede psykiatri.

Description

Der indgår kommunale og amtskommunale data, indsamlet gennem registre og ved interviews vedr. økonomi, personalenormering, diagnoser og ydelser. Efter publicering af denne undersøgelse er datasættet opdateret til 31.12.2012 og bruges som reference til OPT-projektet i Region Nordjylland.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/08/2018